🎅🏻🎅🏻فرا رسیدن سال نو میلادی را  به هم وطنان عزیز مسیحی تبریک می گوییم.

گروه آژانسهای #هرمس